Đang nghĩ đến việc mua một PC mới? Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn tìm thấy thiết bị phù hợp, từ việc hiểu rõ các thuật ngữ máy tính cho đến việc đưa ra đề xuất. Đưa ra các quyết định thông minh về việc mua một PC theo 3 bước dễ thực hiện bên dưới: