CNTT tại Intel: Thông tin chuyên sâu giúp phát triển doanh nghiệp

Bộ phận CNTT của Intel đóng một vai trò quan trọng trong việc làm tăng giá trị doanh nghiệp của Intel. Hàng ngày, chúng tôi tiếp xúc với sự đổi mới, phát triển các giải pháp dựa trên dữ liệu để cải thiện các hoạt động và quy trình của một công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Kiến thức sâu rộng và trải nghiệm với cương vị chuyên gia CNTT của chúng tôi được chia sẻ với bạn tại đây.

Thúc đẩy sự phát triển của Intel

Năm 2021 đánh dấu một năm với nhiều biến đổi nữa tại Intel khi chúng tôi đã đề ra tầm nhìn và định hướng mới để giúp công ty tiếp tục vững vàng tiên phong trong cuộc cách mạng kỹ thuật số trong nhiều năm tới. CNTT đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển mới này, giúp các khách hàng của chúng tôi chuyển đổi việc kinh doanh và định hình công việc tương lai. Trong quá trình định hướng cho một kỷ nguyên đổi mới và đi đầu về sản phẩm, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp những công nghệ và giải pháp hàng đầu thế giới để hỗ trợ nhân viên của Intel và hệ sinh thái khách hàng và đối tác đa dạng của chúng tôi trên toàn cầu.

Trong bản Báo cáo tình hình hoạt động thường niên của bộ phận CNTT lần thứ 20 này, chúng tôi sẽ chia sẻ những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được, những kết quả mà chúng tôi đã mang lại cho các đối tác kinh doanh của mình và những bài học kinh nghiệm chúng tôi đã rút ra trong quá trình liên tục chuyển đổi Intel và ngành công nghiệp chất bán dẫn.

Dẫn đầu về CNTT

Chúng tôi đang phát triển và triển khai các công nghệ hiện đại để tạo ra giá trị doanh nghiệp bền vững cho chính chúng tôi và các bộ phận CNTT của doanh nghiệp khác.

Dữ liệu & AI

Nhờ các chức năng của phân tích nâng cao, học máy, AI và điện toán hiệu năng cao (HPC), cuộc cách mạng dữ liệu đang định hình lại cách thức sản phẩm được thiết kế, sản xuất và bán ra thị trường.

Nền tảng, đám mây & bảo mật

Đám mây bảo mật và các giải pháp di động của chúng tôi tạo ra sự nhanh nhạy cần thiết để giúp đổi mới kỹ thuật số hoàn toàn tại Intel.

Quy trình & ứng dụng

Qua sự đổi mới kỹ thuật số, chúng tôi đang đơn giản hóa các quy trình và tạo ra những trải nghiệm đồng nhất ở tất cả các ứng dụng của doanh nghiệp.

Môi trường làm việc hiện đại

Chúng tôi đang tạo ra một môi trường làm việc hiện đại và có điều kiện thuận lợi, được trang bị các công nghệ tiên tiến để tăng mức độ tương tác, giữ chân và hiệu quả của nhân viên - những yếu tố vốn sẽ làm tăng tính cạnh tranh kỹ thuật số của Intel.