CNTT tại Intel: Thông tin chuyên sâu giúp phát triển doanh nghiệp

Bộ phận CNTT của Intel đóng một vai trò quan trọng trong việc làm tăng giá trị doanh nghiệp của Intel. Hàng ngày, chúng tôi tiếp xúc với sự đổi mới, phát triển các giải pháp dựa trên dữ liệu để cải thiện các hoạt động và quy trình của một công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Kiến thức sâu rộng và trải nghiệm với cương vị chuyên gia CNTT của chúng tôi được chia sẻ với bạn tại đây.

Tăng tốc Tương lai

Năm 2020 là một năm phi thường và chưa từng có tiền lệ, là năm thử thách năng lực và khả năng phục hồi của chúng tôi. Chúng tôi đã học được tầm quan trọng của một doanh nghiệp ưu tiên chuyển đổi kỹ thuật số, cách phát triển nhanh chóng và cách chúng tôi làm việc đã thay đổi mãi mãi. Mức độ liên quan của công nghệ đã được đẩy lên hàng đầu trong năm nay và chứng minh rằng những người đi xa hơn trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ sẽ có kết quả tốt hơn. Vào năm 2021, chúng tôi có cơ hội xây dựng một nền văn hóa duy trì cùng cảm giác khẩn trương và tăng tốc, nơi chúng tôi thử nghiệm, thất bại nhanh chóng và học hỏi từ những sai lầm. Báo cáo này nêu lên những nỗ lực của chúng ta nhằm cung cấp giá trị doanh nghiệp khi chúng ta tăng tốc phát triển Intel qua các giải pháp CNTT và dịch vụ hàng đầu.

Dẫn đầu về CNTT

Chúng tôi đang phát triển và triển khai các công nghệ hiện đại để tạo ra giá trị doanh nghiệp bền vững cho chính chúng tôi và các bộ phận CNTT của doanh nghiệp khác.

Chiến lược trung tâm dữ liệu của bộ phận CNTT ở Intel

Tìm hiểu cách thức dữ liệu của bộ phận CNTT ở Intel giúp cải thiện hiệu quả chi phí và tận dụng nguồn tài nguyên.

Đọc báo cáo

Dữ liệu & AI

Nhờ các chức năng của phân tích nâng cao, học máy, AI và điện toán hiệu năng cao (HPC), cuộc cách mạng dữ liệu đang định hình lại cách thức sản phẩm được thiết kế, sản xuất và bán ra thị trường.

Bộ phận CNTT của Intel đang kết nối dữ liệu

Aziz Safa, Giám đốc Dữ liệu, Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc bộ phận Dữ liệu và Nền tảng Doanh nghiệp, trao đổi về Văn phòng dữ liệu công ty của Intel và cách công ty đang kết nối dữ liệu trong toàn công ty.

Xem video

Nền tảng, đám mây & bảo mật

Đám mây bảo mật và các giải pháp di động của chúng tôi tạo ra sự nhanh nhạy cần thiết để giúp đổi mới kỹ thuật số hoàn toàn tại Intel.

Gia tăng dung lượng VPN “tức thì” và kết nối liên tục trong giai đoạn khủng hoảng

Khi đại dịch xảy ra, các máy chủ có kiến trúc Intel®, cổng ảo, kế hoạch về đám mây kết hợp và hành động nhanh chóng của bộ phận CNTT Intel đã giúp nhanh chóng tăng cường bảo mật cho VPN và giúp cho toàn bộ nhân viên toàn cầu của Intel hoạt động hiệu quả.

Đọc báo cáo

Quy trình & ứng dụng

Qua sự đổi mới kỹ thuật số, chúng tôi đang đơn giản hóa các quy trình và tạo ra những trải nghiệm đồng nhất ở tất cả các ứng dụng của doanh nghiệp.

Chiến lược và hệ thống nợ kỹ thuật

Tìm hiểu cách thức bộ phận CNTT của Intel phát triển một hệ thống đặc biệt để quản lý thành công nợ kỹ thuật và vị trí của doanh nghiệp trong việc hiện đại hóa, cải tiến và đổi mới kỹ thuật số.

Đọc báo cáo chi tiết

Môi trường làm việc hiện đại

Chúng tôi đang tạo ra một môi trường làm việc hiện đại và có điều kiện thuận lợi, được trang bị các công nghệ tiên tiến để tăng mức độ tương tác, giữ chân và hiệu quả của nhân viên - những yếu tố vốn sẽ làm tăng tính cạnh tranh kỹ thuật số của Intel.

Xây dựng mạng doanh nghiệp nhanh hơn, an toàn hơn với Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 là bước tiếp theo trong công cuộc phát triển công nghệ Wi-Fi và đã cải thiện đáng kể hiệu suất mạng trên một số trang web thử nghiệm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm