Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Như được so sánh với các công nghệ kết nối I/O khác của máy tính bao gồm eSATA, USB và IEEE 1394 Firewire*. Hiệu suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào phần cứng và phần mềm cụ thể được sử dụng. Phải sử dụng thiết bị hỗ trợ Thunderbolt™. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.intel.com/content/www/us/en/io/thunderbolt/thunderbolt-technology-developer.html.

2

Công nghệ Thunderbolt™ 3 cung cấp DisplayPort, có chức năng kết nối với tất cả hiển thị với DisplayPort và mini-DisplayPort, và thông bộ điều hợp có thể kết nối với tất cả các giao diện hiển thị hiện đại khác, bao gồm HDMI, DVI và VGA.

3

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.