Quyết định sáng suốt với Intel Internet Vạn vật (IoT)

Intel đang khiến cho Internet Vạn vật (IoT) trở nên thông minh hơn, hỗ trợ những doanh nghiệp đang dịch chuyển sang điện toán biên để có thể thu thập nhiều dữ liệu hơn, phân tích nhanh hơn và hành động sớm hơn. Có Intel làm đối tác IoT, bạn có thể tận dụng danh mục sản phẩm đa đạng về công nghệ, giải pháp và công cụ của chúng tôi để tăng cường quá trình đưa ra các quyết định chiến lược, cải tiến vận hành và những thay đổi đột phá trong ngành.

Bộ xử lý Intel® Core™ vPro® thế hệ thứ 11, Dòng Intel® Xeon® W-11000E và Bộ xử lý Intel® Celeron®

Được thiết kế cho khối lượng công việc lớn và các ứng dụng băng thông cao, các bộ xử lý này có tới tám lõi CPU, đồ họa/phương tiện và màn hình tích hợp hiệu suất cao, bộ tăng tốc AI tích hợp, khả năng tính toán thời gian thực và hỗ trợ sẵn sàng thiết kế cho các khả năng an toàn chức năng trên một số SKU nhất định.

Câu chuyện khách hàng của Intel® IoT

Xem cách các doanh nghiệp và tổ chức thực tế, như Accenture, Sulubaaï, Audi và Akara, đang biến dữ liệu từ dữ liệu thông minh và kết nối với nhau thành thông tin chuyên sâu hữu dụng với cấu trúc IoT.

Tìm giải pháp IoT cho nhu cầu của bạn

Tăng cường lợi thế cạnh tranh của bạn với các giải pháp đã được kiểm chứng dành cho IoT. Hệ sinh thái đối tác của Intel cung cấp hơn 130 giải pháp IoT với tỉ lệ tái triển khai tính đến nay là gần 90%. 5 Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác để cung cấp các giải pháp tích hợp giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro triển khai. Điều đó có nghĩa là bạn có thể làm ra tiền và tiết kiệm tiền nhanh hơn và chắc chắn hơn.

Khám phá Thị trường Các giải pháp Intel®

Phần cứng và phần mềm để khai thác sức mạnh của IoT

Intel giúp bạn có được cấp độ điện toán chính xác ở đúng nơi bạn cần để đạt được sự kết hợp hiệu suất tối ưu trên mỗi đô la, mỗi watt. Một loạt các tùy chọn điện toán của chúng tôi, bao gồm phần cứng IoT chuyên dụng, mở rộng từ biên ra đám mây. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt đáng kinh ngạc để tối đa hóa giá trị của dữ liệu của bạn.

Thông báo và Tuyên bố miễn trừ

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ.

Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Thời đại dữ liệu năm 2025, tháng 11 năm 2018, seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf.

4

Tham khảo https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/support/legal-disclaimers-and-optimization-notices.html​​ để biết thêm thông tin về những lựa chọn hiệu suất và tối ưu hóa đối với các sản phẩm phần mềm của Intel.

5 Nguồn: Báo cáo đối tác cho Intel. Intel không chứng thực bất kỳ sản phẩm hay thực thể cụ thể nào được đề cập trên trang web này.