Một giải pháp phần cứng dễ dàng tích hợp và có thể thay đổi dành cho các nhà phát triển

Gói Hỗ trợ Phần cứng Intel® (Intel® FSP) cung cấp những thông tin lập trình quan trọng để khởi tạo silicon Intel® và có thể dễ dàng tích hợp vào bộ nạp khởi động tùy lựa chọn của nhà phát triển. Dễ dàng thích ứng, có thể thay đổi theo thiết kế, rút ngắn thời gian đưa ra thị trường và tiết kiệm chi phí xây dựng. Các thành phần bao gồm: 

  • CPU, bộ điều khiển bộ nhớ và chức năng khởi tạo chipset Intel® như một gói nhị phân: Cung cấp các thành phần khởi tạo silicon, duy trì các tính năng và kết cấu hiện có và phù hợp với các bộ nạp khởi động hiện có
  • Hướng dẫn tích hợp: Mô tả các API sẵn có để giao tiếp với Intel FSP và để tích hợp với một giải pháp bộ nạp khởi động

Những lợi ích cơ bản

Không mất phí bản quyền

Intel FSP giúp giảm bớt chi phí trong danh mục vật liệu (BOM)

Khả năng tái sử dụng

Intel FSP có thể sử dụng như một linh kiện cắm vào để dễ dàng hỗ trợ các thế hệ sản phẩm trong tương lai

Độ linh hoạt cao hơn

Giúp đáp ứng những yêu cầu đa dạng về bộ nạp khởi động của các hệ thống trên nền tảng Intel®

Giảm thời gian khởi động

Cho phép triển khai khởi động nhanh

Lộ trình rộng hơn

Hỗ trợ nhiều sản phẩm trên lộ trình AI Intel®

Các giải pháp khác

Có thể tích hợp với các gói hỗ trợ bảng của các hệ điều hành thời gian thực (RTOS), các biện pháp giám sát máy ảo và các giải pháp phần cứng mã nguồn mở

Hỗ trợ Hệ sinh thái

Hệ sinh thái sẵn có để tích hợp vào các giải pháp khởi động giá trị gia tăng