Hỗ trợ phát triển tương lai của ngành dịch vụ khách sạn ngày nay

Các khách sạn và nhà hàng đang đối mặt với một loạt thách thức trong thị trường không ngừng thay đổi ngày nay, từ hệ thống kế thừa cũ kỹ đến chi phí gia tăng. Dưới sự thúc đẩy ngày càng tăng của công nghệ kỹ thuật số mới, kỳ vọng ngày càng gia tăng nhanh chóng của người tiêu dùng đang thúc đẩy các thương hiệu mang đến trải nghiệm nhanh hơn, tiện lợi hơn và phù hợp hơn với từng cá nhân.

Trong một cuộc khảo sát năm 2020, 62% khách hàng cho rằng sự tiện lợi là lý do số 1 để chọn một nhà hàng.1 Trong một nghiên cứu về khách sạn, hơn 78% người tuyên bố rằng họ sẽ chỉ tương tác với các ưu đãi được cá nhân hóa.2

Hơn bao giờ hết, công nghệ là yếu tố sống còn để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Là một nhà đổi mới đã được kiểm chứng với hệ sinh thái sôi động gồm các đối tác công nghệ hàng đầu, Intel sẽ giúp bạn áp dụng đúng công nghệ phân tích và trí tuệ nhân tạo (AI) vào đúng lĩnh vực cần thiết. Nhờ đó, bạn sẽ nắm rõ hơn các hoạt động, tăng cường an toàn, gia tăng mức độ trung thành của khách hàng, cải thiện hiệu quả nhờ quy trình tự động hóa và mang lại trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho khách hàng.

Đọc sách điện tử›

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Khảo sát của Deloitte, tháng 12 năm 2019 và tháng 6 năm 2020.
2Digital Experience Management is the Future of Hotel Marketing” (Quản lý trải nghiệm kỹ thuật số là tương lai của lĩnh vực tiếp thị khách sạn), Achiga, 17/09/2018.