Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của những công nghệ Intel tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Kiểm tra với nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất hệ thống của bạn hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn/content/www/vn/vi/processors/core/core-i7ee-processor.html.

2

Altering clock frequency or voltage may damage or reduce the useful life of the processor and other system components, and may reduce system stability and performance. Product warranties may not apply if the processor is operated beyond its specifications. Check with the manufacturers of system and components for additional details.