Đồ họa Iris™ Pro ở Intel® Extreme Masters

Điểm nổi bật từ sự phù hợp chuyên nghiệp của Intel® Extreme Masters StarCraft* sử dụng đồ họa Iris™ Pro, có độ phân giải chơi game 1080p và video 4k và các trải nghiệm hấp dẫn.

Trải nghiệm hiệu năng tột đỉnh của PC chuyên dụng cho game với Công nghệ Intel®.