Để yêu cầu dịch vụ của Intel cho kích hoạt trình diễn ánh sáng bằng drone, vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây. Đại diện Intel sẽ liên hệ với bạn nếu yêu cầu của bạn đáp ứng các yêu cầu cho một buổi trình diễn ánh sáng bằng drone của Intel.