Vui lòng sử dụng mẫu bên dưới để đặt câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo vấn đề về biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu của Intel.

 

Nếu bạn có câu hỏi về Intel.com hoặc về Intel nói chung, vui lòng truy cập trang Liên hệ với Intel của chúng tôi.

 

* = Trường bắt buộc 

Phòng quyền riêng tư Intel – Trụ sở Hoa Kỳ
Intel Corporation
ATTN: Quyền riêng tư/Khiếu nại
M/S RNB4-151
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

 

Nhân viên bảo vệ dữ liệu Intel
Intel Ireland Limited
M/S: Intel Privacy Office
Collinstown Industrial Park
Leixlip
Co. Kildare
Ireland,W23 CX68
Hoặc liên hệ với DPO qua email

 

Để liên hệ với nhân viên phòng Khiếu nại về quyền riêng tư tại Ấn Độ của Intel: hãy nhấp vào đây.

 

Để liên hệ với đại diện tại Hàn Quốc của Intel Corporation, được chỉ định theo Đạo luật về việc quảng bá thông tin và sử dụng mạng truyền thông và bảo vệ thông tin, hãy xem bên dưới:
Đại diện tại quốc gia: Yoon & Yang LLC
Luật sư chịu trách nhiệm: Keun Woo Lee
Địa chỉ: ASEM Tower, 517 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea
TEL: +82(2)6003-7658
Hoặc liên hệ qua email

 

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tưĐiều khoản Sử dụng của chúng tôi.