Mẫu đơn câu hỏi hoặc bình luận

Vui lòng chỉ sử dụng mẫu đơn này để hỏi, bình luận hoặc báo cáo vấn đề về biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu của Intel.

 

Nếu bạn có câu hỏi chung về Intel.com hoặc Intel nói chung, vui lòng sử dụng trang phản hồi thông thường của chúng tôi. Vui lòng truy cập Trang hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn có câu hỏi về hỗ trợ sản phẩm.

 

Để hỗ trợ việc xử lý yêu cầu của bạn, vui lòng mô tả chi tiết và đầy đủ nhất có thể. Bạn có thể gửi câu hỏi bằng ngôn ngữ của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bằng ngôn ngữ của bạn, tuy nhiên câu trả lời có thể bằng tiếng Anh.

 

Để truy cập vào Mẫu khiếu nại về quyền riêng tư Ấn Độ, vui lòng nhấp vào đây và Người quản lý khiếu nại về quyền riêng tư Intel Ấn Độ sẽ nhận và phản hồi yêu cầu của bạn.

 

 

* = Trường bắt buộc
Cập nhật
Vui lòng nhập văn bản từ hình ảnh bên trên.

  Hủy

 

 

 

Địa chỉ gửi thư:

 

Intel Privacy Office
Intel Corporation
ATTN: Quyền riêng tư/Khiếu nại
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

 

Nếu bạn cư trú tại châu Âu, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

 

Intel Privacy Office
Intel Ireland Limited
M/S: Intel Privacy Office
Collinstown Industrial Park
Leixlip
Co. Kildare
Ireland
W23 CX68

 

Nếu bạn cư trú tại châu Âu, bạn cũng có thể gửi thư cho Nhân viên Bảo vệ dữ liệu châu Âu của Intel theo địa chỉ:

 

Data Protection Officer
Intel Ireland Limited
M/S: Intel Privacy Office
Collinstown Industrial Park
Leixlip
Co. Kildare
Ireland
W23 CX68

 

Qua email: Dataprotectionofficer@intel.com

 

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tưĐiều khoản Sử dụng của chúng tôi.