Trung tâm tài nguyên và thiết kế

Yêu cầu truy cập vào nội dung mật của Intel, thông tin trước khi công bố các sản phẩm sắp tới, công cụ thiết kế tiên tiến và hỗ trợ dịch vụ để giúp bạn thiết kế. Yêu cầu xác minh hoặc tạo Thỏa thuận không tiết lộ công ty (CNDA). Nếu công ty của bạn đã có CNDA với Intel, quyền truy cập sẽ được cấp trong vòng 3 ngày. Khi xem xét yêu cầu của bạn, nếu CNDA được xác định là không tồn tại, quản lý viên tài khoản sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.

Nếu không muốn tạo CNDA với Intel, bạn có thể tạo tài khoản Cộng đồng để truy cập vào các cộng đồng hỗ trợ của Intel, tài liệu công cộng và công cụ trực tuyến.

Tất cả các trường là bắt buộc, ngoại trừ các trường được đánh dấu cụ thể là tùy chọn.

Cần trợ giúp?

Hỗ trợ Email

Bắc Mỹ:
Quay số 1-800-538-3373

Các lục địa khác:
Quay số Mã truy cập AT&T
chờ đến khi nghe thấy giọng nói,
1-800-538-3373

Hỗ trợ 24 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu (giờ Thái Bình Dương Hoa Kỳ)

Contact Information

First Name cannot exceed 100 characters
Last Name cannot exceed 100 characters
Email cannot exceed 100 characters Please enter a valid email address In order to qualify for Privileged access to the Resource & Design Center, you must provide an employee e-mail address that matches your company name. It cannot be a personal email address or a group email address. For questions or concerns, please contact Account Support This registration form is only used by external users and not employees. Please use the appropriate internal process to request access. This email address is already registered. Sign In or reset your password Kiểm tra
Phone number cannot exceed 100 characters Cannot contain spaces Invalid Phone Number
Phone number cannot exceed 8 characters Cannot contain spaces Invalid Phone Number

Business Information

Company Name cannot exceed 129 characters
Company Address cannot exceed 125 characters
Company Address (optional) cannot exceed 125 characters
City cannot exceed 100 characters