Trung tâm tài nguyên và thiết kế

Tham gia vào Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế để sử dụng các công cụ, nội dung kỹ thuật trực tuyến và tham gia các cộng đồng. Tài khoản của bạn sẽ được tạo ngay lập tức. Nếu bạn muốn có quyền sử dụng thêm tài liệu mật, các công cụ và dịch vụ của Intel, hãy yêu cầu nâng cấp lên tài khoản Đặc quyền. Thỏa thuận không tiết lộ công ty (CNDA) là điều bắt buộc và quy trình duyệt có thể mất vài ngày.

Hoàn thành mẫu bên dưới.

Cần trợ giúp?

Hỗ trợ Email

Bắc Mỹ:
Quay số 1-800-538-3373

Các lục địa khác:
Quay số Mã truy cập AT&T
chờ đến khi nghe thấy giọng nói,
1-800-538-3373

Hỗ trợ 24 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu (giờ Thái Bình Dương Hoa Kỳ)

Contact Information

First Name cannot exceed 100 characters
Last Name cannot exceed 100 characters
Email cannot exceed 100 characters Please enter a valid email address This registration form is only used by external users and not employees. Please use the appropriate internal process to request access. This email address is already registered. Sign In or reset your password Kiểm tra

Account Information

Username cannot exceed 64 characters Please enter a valid username Username already exists Kiểm tra
Must include a letter Must include a number Must include a special character Must be between 8 and 15 characters in length Cannot contain spaces Cannot repeat the same character more than twice in a row Password check failed. Login ID embedded inside password. Password check failed. User's email address is embedded inside the password. Only English character(s) are permitted
Passwords must match

Terms and Conditions

Clicking 'Submit' confirms your acceptance of the Intel Terms of Use and understanding of the Intel Privacy Policy.

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Trung tâm tài nguyên & thiết kế.

Một email xác minh đã được gửi tới bạn. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến của bạn và truy cập vào liên kết để hoàn tất quá trình đăng ký. Liên kết đã gửi sẽ hết hạn sau 30 ngày.

Bạn chưa nhận được email? Hãy kiểm tra hộp thư rác của bạn hoặc nhấp vào gửi lại email dưới đây.

Trước khi tiến hành gửi lại email, vui lòng hoàn thành bước xác thực hình ảnh bên dưới.

Email đã được gửi thành công

Lỗi

Vui lòng thử lại yêu cầu của bạn.

Lỗi

Vui lòng thử lại yêu cầu của bạn.

Yêu cầu cần được liên hệ về dự án của bạn không thể được xử lý vào lúc này. Vui lòng sử dụng biểu mẫu Hỗ trợ thiết kế để liên hệ với chúng tôi về dự án của bạn.