Sau khi hoàn tất mẫu này, các câu hỏi, nhận xét hoặc phản hồi của bạn sẽ được gửi trực tiếp cho Bộ phận Trách nhiệm Công ty của chúng tôi để tìm hiểu yêu cầu của bạn và trả lời ngay. Vui lòng điền tên và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể trực tiếp trả lời bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn quan tâm đến việc xin cấp phép hoặc tài trợ, đây không phải là mẫu liên hệ bạn cần điền. Vui lòng truy cập trang web Intel trong Cộng đồng của bạn để biết thông tin về hướng dẫn tài trợ, quy trình xin cấp phép và thông tin liên hệ của cộng đồng có câu hỏi.

Bạn phải điền đầy đủ tất cả các trường, trừ khi có yêu cầu khác.