Drone 100 thắp sáng bầu trời Palm Springs

Với sự cho phép của FAA, thiết bị Drone 100 của Intel đã thắp sáng bầu trời đêm ở Palm Springs, CA trong cuộc trình diễn ánh sáng trên không đầu tiên ở Hoa Kỳ.


Xem cách Intel đưa trải nghiệm bay lên một tầm cao mới

Trải nghiệm sự cách tân