The Power of HPC

Engineering for social impact through the power of HPC.1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Xem [108] tại www.intel.com/3gen-xeon-config. Kết quả có thể khác nhau. Cải thiện 20% IPC: Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3: Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® 1 nút, 2x 28 lõi thế hệ thứ 3, nền tảng Wilson City, tổng bộ nhớ DDR4 512GB (16 khe cắm/32GB/3200), HT bật, ucode = x270, RHEL 8.0, Kernel Version4.18.0-80.el8.x86_64, kiểm tra bởi Intel vào ngày 30/3/2021. Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2: Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® 1 nút, 2x 28 lõi, nền tảng Neon City, tổng bộ nhớ DDR4 384GB (12 khe cắm/32GB/2933), HT bật, ucode = x2f00, RHEL 8.0, Phiên bản hạt nhân 4.18.0-80.el8.x86_64, được Intel kiểm tra vào ngày 30/3/2021. SPECrate2017_int_base (ước tính). Kiểm tra ở tần số lõi bằng nhau, tần số không lưu bằng nhau, trình biên dịch bằng nhau.