Trình điều khiển Đồ Họa Nhúng Intel® tập trung vào những yêu cầu của các nhà phát triển nền tảng nhúng, cung cấp một giải pháp thay thế mạnh mẽ thay cho các trình điều khiển được thiết kế cho phân khúc thị trường máy để bàn và di động. Với kiến trúc linh hoạt, bao gồm BIOS video và trình điều khiển video UEFI, bộ trình điều khiển này giúp khách hàng rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách cho phép các OEM và các nhà tích hợp hệ thống được tùy chỉnh cấu hình nội bộ trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng cạnh tranh.

Trình điều khiển Đồ họa Nhúng Intel đã được xác thực trên các bản phân phối Linux* cụ thể và hệ điều hành Microsoft Windows*. Tùy theo từng sản phẩm Intel® và lựa chọn hệ điều hành sẽ có phiên bản chính xác của trình điều khiển (10.4 hoặc 10.3.1).

Trước khi tải xuống trình điều khiển này, vui lòng xem lại Ma trận tính năng của Trình điều khiển Đồ họa Nhúng Intel® v.10.3.1v.10.4.1 để xác định những sản phẩm Intel® và hệ điều hành nào được hỗ trợ.

Trình điều khiển Đồ họa Nhúng Intel®

Tải xuống trình điều khiển và tài liệu hỗ trợ hiện có với từng bản phát hành

Phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ Nền tảng được hỗ trợ
10.4.1

Windows* Embedded Compact 7 

Bộ xử lý Intel® Atom™ D400/500 và chuỗi N400/500
10.4

Windows XP* (và các biến thể), Windows Embedded* (và các biến thể), DOS* Support, Linux Fedora* 10, Moblin 2.1 Linux*

Bộ xử lý Intel® Atom™ D400/500 và chuỗi N400/500, bộ xử lý Intel® Atom™ N270 với Chipset di động Intel® 945GSE Express, bộ xử lý Intel® Atom™ chuỗi Z500 với Chipset Intel® System Controller Hub US15W/US15WP/US15WPT
10.3.1 Windows XP* (và các biến thể), Windows Embedded* (và các biến thể), Windows CE*, DOS* Support, Linux Fedora* 10, Linux* Fedora 7, Wind River Linux*, Red Hat Linux*, Ubuntu* 8.04 Chipset Intel® 915GV Express, Chipset Intel® 945G Express, bộ xử lý Intel® Atom™ chuỗi Z500 với chipset Intel® System Controller Hub US15W/US15WP/US15WPT, Chipset Intel® Q35 Express, Intel® Q45, G41, và Chipset G45 Express, Chipset Intel® Q965 Express, Chipset di động Intel® 910GMLE và 915GME Express, Chipset di động Intel® 945GME Express, Chipset di động Intel® GM45, GL40, và GS45 Express, và Chipset di động Intel® GME965 và GLE960 Express

Các bản phát hành đã lưu Trình điều khiển Đồ họa Nhúng Intel®

Intel khuyến cáo sử dụng trình điều khiển đồ họa nhúng mới nhất trong thiết kế của bạn. Vui lòng liên hệ với đại diện của Intel để nhận bất kỳ phiên bản nào trước đây mà không có trong danh sách dưới đây. Vui lòng lưu ý rằng hướng dẫn dành cho người dùng, ghi chú phát hành và tập tin giấy phép sẽ được trích xuất và lưu trữ tại thư mục IEGD_x_x\workspace\documentation khi gói .exe của trình điều khiển được tải về và khởi chạy.

Âm thanh Hệ thống Intel®


Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tăng cường độ tin cậy hệ thống và nâng cao hiệu năng và hiệu suất năng lượng.