Intel® EMGD cung cấp các tính năng phong phú cho Hiệu năng cao và rút ngắn Thời gian ra Thị trường

Intel® EMGD tập trung vào những yêu cầu của nền tảng nhúng, sử dụng bộ xử lý Intel® Atom™, Intel® System Controller Hub (Intel® SCH) và các bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4 với chipset Intel® QM87 và HM86. Với cấu trúc Intel® bao gồm UEFI GOP (Giao thức xuất dữ liệu đồ họa) và BIOS video, những trình điều khiển này giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách cho phép các OEM và các nhà tích hợp hệ thống được tùy chỉnh cấu hình nội bộ trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng cạnh tranh.