Intel® System Studio cho Micro điều khiển đầy đủ thiết lập và nhấp nháy: video

Hướng dẫn từng bước để thiết lập đầy đủ và nhấp nháy để Intel® System Studio dành cho vi mạch điều khiển. (2016 tháng 1)