Thiết kế tham chiếu kiểu dáng mở rộng của hệ thống thông minh Intel® dựa trên Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 5: Video hướng dẫn

Cung cấp thông tin tổng quan về Thiết kế tham chiếu kiểu dáng máy mở rộng hệ thống thông minh Intel® (Thiết kế tham chiếu kiểu dáng Intel® ISX) dựa trên bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 5 và cũng là bản demo về cách dễ dàng xóa mô-đun khỏi các tập tin thiết kế bảng mô-đun do Intel cung cấp. (v.1, tháng 11 năm 2015)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.