Dòng bộ xử lý Intel® Atom™ E3900 dành cho các thiết kế IoT: video

Đạt được các cấp độ hiệu năng CPU, xử lý đa phương tiện nhanh hơn và bảo mật cao hơn với bộ xử lý Intel® Atom mới mạnh mẽ. (v. 1, tháng 10 năm 2016)