Thay đổi thế giới qua công nghệ IoT: video

Thế hệ tiếp theo của công nghệ IoT sẽ thay đổi cách thức các doanh nghiệp hoạt động và cách thức mà người ta nhìn thấy trên thế giới. Tìm hiểu thêm về cách thức Intel thúc đẩy kỷ nguyên tiếp theo của sự phát triển IoT với bộ xử lý Intel® Atom mới mạnh mẽ. (v. 1, tháng 10 năm 2016)