Thiết bị được kết nối sáng tạo chăm sóc sức khỏe màn hình

"Thiết bị đeo của bệnh nhân" là những thiết bị đeo trên cơ thể và được sử dụng cho các ứng dụng y tế, chẩn đoán và giám sát chăm sóc sức khỏe. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chăm sóc, người dân có thể tạo ra các đường cơ sở sức khỏe tùy chỉnh cho mình và được cảnh báo khi độ lệch kêu gọi các biện pháp phòng ngừa hoặc sự can thiệp cấp tính.

Chúng tôi đang ở tại đỉnh của một cuộc cách mạng trong thiết bị đeo của bệnh nhân và các thiết bị được kết nối khác có thể theo dõi sức khỏe bằng cách thu thập dữ liệu cá nhân theo chiều dọc.

Intel đang đi đầu trong phân khúc phát triển nhanh chóng này, dẫn đầu về cách thức với công nghệ tiên tiến.

Khám phá y tế dành cho nhà phát triển

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.