Hiệu năng có thể mở rộng cho chụp ảnh 3D theo thời gian thực

Tạo ảnh chụp ảnh (sonography) sử dụng sóng to âm thanh tần số cao để tạo hình ảnh các tế bào mềm như ngỗng và nội tạng trong thời gian thực.

Lợi ích của các giải Intel® architecture mềm cho các thiết bị điều chỉnh bộ điều hợp:

  • Hiệu năng xử lý nhanh để tạo ảnh theo thời gian thực, độ phân giải cao
  • Nhiều giải pháp khác nhau, từ máy chủ nhúng đến mô-đun COM Express và máy tính một bảng
  • Công suất thấp, các giải pháp tích hợp cao để cải thiện tính di động

Biểu đồ khối ở bên trái cho thấy các thành phần của hệ thống hình ảnh chụp ảnh kiểu mẫu điển hình.

Khám phá dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhà phát triển

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.