Hiệu năng có thể mở rộng cho hình ảnh 3D thực, thời gian thực

Siêu âm hình ảnh (sonography) sử dụng sóng âm thanh tần số cao cho các mô hình ảnh mềm như cơ bắp và cơ quan nội tạng trong thời gian thực.

Lợi ích của các giải pháp Intel® architechure dành cho các thiết bị siêu âm:

  • Hiệu năng xử lý nhanh để xử lý hình ảnh có độ phân giải cao, thời gian thực
  • Đa dạng các giải pháp, từ các máy chủ nhúng đến các mô-đun COM Express và máy tính đơn Bo mạch
  • Các giải pháp điện năng thấp, có tích hợp cao để tăng cường tính di động

Biểu đồ khối ở bên trái cho thấy các thành phần của một hệ thống hình ảnh siêu âm điển hình.

Khám phá y tế dành cho nhà phát triển

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.