Hiệu năng có thể mở rộng cho chụp ảnh 3D theo thời gian thực

Tạo ảnh chụp ảnh (sonography) sử dụng sóng to âm thanh tần số cao để tạo hình ảnh các tế bào mềm như ngỗng và nội tạng trong thời gian thực.

Lợi ích của các giải Intel® architecture mềm cho các thiết bị điều chỉnh bộ điều hợp:

  • Hiệu năng xử lý nhanh để tạo ảnh theo thời gian thực, độ phân giải cao
  • Nhiều giải pháp khác nhau, từ máy chủ nhúng đến mô-đun COM Express và máy tính một bảng
  • Công suất thấp, các giải pháp tích hợp cao để cải thiện tính di động

Biểu đồ khối ở bên trái cho thấy các thành phần của hệ thống hình ảnh chụp ảnh kiểu mẫu điển hình.

Khám phá dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhà phát triển

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.