Xử lý hình ảnh hiệu năng cao cho chất lượng đỉnh cao

Các hệ thống hình ảnh y tế cao cấp có tầm hoạt động từ các thiết bị chụp x-quang và chụp cắt lớp vi tính (CT) để chụp cộng hưởng từ (MRI).

Lợi ích của các giải pháp cấu trúc Intel® cho các thiết bị hình ảnh y tế cao cấp:

  • Hiệu năng bộ xử lý Intel® vượt trội đối với chất lượng hình ảnh không bị ảnh hưởng, độ phân giải không gian và thời gian 3D
  • Đa dạng các giải pháp, từ các máy chủ nhúng đến mô-đun COM Express * và máy tính đơn Bo mạch
  • Chất lượng hình ảnh trong ngân sách nguồn để cho phép tăng cường khả năng di chuyển

Biểu đồ khối ở bên trái cho thấy các thành phần chính của một hệ thống hình ảnh y tế điển hình.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.