Xử lý hình ảnh hiệu năng cao cho chất lượng đỉnh cao

Các hệ thống hình ảnh y tế cao cấp có tầm hoạt động từ các thiết bị chụp x-quang và chụp cắt lớp vi tính (CT) để chụp cộng hưởng từ (MRI).

Lợi ích của các giải pháp cấu trúc Intel® cho các thiết bị hình ảnh y tế cao cấp:

  • Hiệu năng bộ xử lý Intel® vượt trội đối với chất lượng hình ảnh không bị ảnh hưởng, độ phân giải không gian và thời gian 3D
  • Đa dạng các giải pháp, từ các máy chủ nhúng đến mô-đun COM Express * và máy tính đơn Bo mạch
  • Chất lượng hình ảnh trong ngân sách nguồn để cho phép tăng cường khả năng di chuyển

Biểu đồ khối ở bên trái cho thấy các thành phần chính của một hệ thống hình ảnh y tế điển hình.

Khám phá y tế dành cho nhà phát triển

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.