Hiệu năng và bảo mật cao, từ các thiết bị biên cho đám mây

Các giải pháp công nghệ thông tin y tế có từ máy tính bảng y tế và thiết bị đầu cuối cạnh giường đến máy chủ phụ trợ.

Lợi ích của giải pháp cấu trúc Intel® dành cho các thiết bị CNTT chăm sóc sức khỏe:

  • Truy cập nhanh chóng và chính xác vào dữ liệu bệnh nhân điện tử
  • Thống nhất về hiệu năng, độ tin cậy và bảo mật từ đầu đến cuối, từ các thiết bị di động đến đám mây, bạn có thể sử dụng nhiều kiến trúc khác.
  • Thu thập dữ liệu, truyền tải và lưu trữ bảo mật cao

Biểu đồ khối ở bên trái cho thấy các thành phần nguyên tắc của một thiết bị CNTT chăm sóc sức khỏe điển hình.

Khám phá y tế dành cho nhà phát triển

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.