Dễ sử dụng và mạng đáng tin cậy để có trải nghiệm người dùng tuyệt vời

Các sản phẩm đào tạo tim mạch với màn hình cảm ứng tương tác mang đến khả chuyển hướng dễ dàng đến nội dung giải trí, tập luyện cá nhân và môi trường đào tạo ảo.

Lợi ích của giải pháp cấu trúc Intel® cho các thiết bị tập thể dục:

  • Các nền tảng tích hợp bao gồm bộ xử lý, Bo mạch, màn hình cảm ứng, Hệ điều hành và trình điều khiển
  • Giao diện đồ họa người dùng để dễ sử dụng
  • Công nghệ kết nối mạng đã được kiểm chứng và khả năng kết nối để tích hợp thiết bị dễ dàng
  • Các giải pháp thời gian đến thị trường nhanh chóng

Biểu đồ khối ở bên trái cho thấy các thành phần chính của một thiết bị đào tạo thể dục điển hình.

Khám phá y tế dành cho nhà phát triển

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.