Tổng quan thị trường: cấp nguồn cho thiết kế DSS của bạn

Tổng quan thị trường: cấp nguồn cho thiết kế DSS của bạn

Tổng quan thị trường: cấp nguồn cho thiết kế DSS của bạn

Tổng quan thị trường: các hệ thống giám sát và bảo mật kỹ thuật số thông minh hỗ trợ phân tích dựa trên phần mềm theo thời gian thực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động và hiểu rõ hơn về khách hàng. (v. 1, tháng 3, 2013)

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.