Giám sát video dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà: tóm lược giải pháp

Giám sát video dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà: tóm lược giải pháp

Giám sát video dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà: tóm lược giải pháp

Axis * Communications và Buffalo * America đem đến cho bạn một giải pháp bảo mật kỹ thuật số và giám sát (DSS) không rắc rối trong một hệ thống chìa khóa trao tay có giá thành hợp lý dựa trên cấu trúc Intel®. (v. 1, tháng 11 năm 2014)

Video Liên Quan