Giám sát video dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà: tóm lược giải pháp

Giám sát video dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà: tóm lược giải pháp

Giám sát video dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà: tóm lược giải pháp

Axis * Communications và Buffalo * America đem đến cho bạn một giải pháp bảo mật kỹ thuật số và giám sát (DSS) không rắc rối trong một hệ thống chìa khóa trao tay có giá thành hợp lý dựa trên cấu trúc Intel®. (v. 1, tháng 11 năm 2014)

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.