Giám sát video dành cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà: tóm lược giải pháp

Axis * Communications và Buffalo * America đem đến cho bạn một giải pháp bảo mật kỹ thuật số và giám sát (DSS) không rắc rối trong một hệ thống chìa khóa trao tay có giá thành hợp lý dựa trên cấu trúc Intel®. (v. 1, tháng 11 năm 2014)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.