Intel® Active Management Technology: khả năng quản lý từ xa cho DSS

Intel® Active Management Technology: khả năng quản lý từ xa cho DSS

Sách trắng: mô tả cách Intel® Active Management Technology có thể giảm chi phí bảo trì cho giám sát bảo mật kỹ thuật số quy mô lớn với khả năng quản lý từ xa để giám sát, sửa chữa và bảo vệ mạng. (v. 1, tháng 6 2012)

Video Liên Quan