Phát triển công nghệ Edge

Phát triển công nghệ Edge

Phát triển công nghệ Edge

Công nghệ Edge cho phép các doanh nghiệp xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định tại chỗ và thường xuyên trong khi duy trì sự hiện diện trên đám mây để có thể mở rộng sức mạnh xử lý.

Phần mềm điện toán Edge đơn giản hóa Edge AI

Với Trung tâm phần mềm Intel® Edge, các nhà phát triển phần mềm có thể tùy chỉnh, xác thực và triển khai các giải pháp cụ thể của case case nhanh hơn và với độ tin cậy cao hơn.

Bắt đầu với Trung tâm Phần mềm Edge của Intel®

Tìm hiểu thêm