Trung tâm phần mềm Edge: Các Đối tác của chúng tôi

Tăng tốc nguyên mẫu phần mềm Trí tuệ Nhân tạo (AI) điện toán biên của bạn thành hành trình sản xuất với các gói và phần mềm cạnh biên từ Intel® Edge Software Hub.1

Intel đang giúp các doanh nghiệp thuộc hầu hết mọi quy mô đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường cho các giải pháp thông minh Edge.

Converged Edge Insights

“Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với Intel trong hành trình cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng thông qua những cải tiến trong mạng 5G cạnh biên. Sự hợp tác của chúng tôi với Intel để cho ra đời OpenNESS cũng như các công nghệ Intel khác như OpenVINO™ và FlexRAN đã trao quyền cho Wipro một nền tảng cạnh biên cloud-native có thể cung cấp khả năng mở rộng và tính khả dụng cao, cũng như hỗ trợ một số khối lượng công việc ứng dụng trên một cơ sở hạ tầng chung được tối ưu hóa.”

-Subhas Mondal, Thành viên và Kiến trúc sư trưởng của Wipro – 5G, Wipro Limited

Edge Insights for Vision

“Các khách hàng của chúng tôi rất mong muốn khai thác hết tiềm năng của Trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính. Tuy nhiên, thiết lập môi trường phát triển là một quá trình tốn thời gian và dễ bị lỗi. Trung tâm Phần mềm Edge của Intel sẽ giúp giải quyết rắc rối bằng cách cho phép khách hàng của chúng tôi bắt đầu phát triển các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng họ bằng một tập lệnh đơn giản. ADLINK, với tư cách là Thành viên Hàng đầu của Intel® Internet of Things Solutions Alliance đã phát triển bộ tăng tốc Trí tuệ nhân tạo (AI) cạnh biên dựa trên Intel® Movidius™ VPU. Sự kết hợp giữa bộ tăng tốc Trí tuệ nhân tạo (AI) edge ADLINK và Trung tâm Phần mềm Edge của Intel đã tạo điều kiện cho việc thử nghiệm, xác thực, phát triển và tối ưu hóa Trí tuệ nhân tạo (AI), xúc tác cho việc triển khai Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Edge."

-Zane Tsai, Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Nền tảng, Đơn vị Kinh doanh Mô-đun & Nền tảng nhúng, ADLINK

“Là người đóng góp cho Sáng kiến Bán lẻ Mở Intel, chúng tôi đã có thể đóng vai trò thúc đẩy sự gia tăng và áp dụng các công nghệ mới trong bán lẻ. Giải pháp của IOTec đem đến Open Edge IoT Platform, nâng tầm EdgeX, OpenVINO™ và các công nghệ khác của Intel®. Nền tảng của chúng tôi giúp các đối tác tích hợp công nghệ và dữ liệu của họ để cung cấp các giải pháp giá trị cao trong bán lẻ và các thị trường khác. Trung tâm phần mềm Edge của Intel sẽ giúp thúc đẩy và khuyến khích việc áp dụng các ứng dụng Edge, giúp các nhà phát triển mang đến sự đổi mới trong tương lai."

-Keith Steele, CEO, IOTech

Phần mềm Edge Insights for Industrial

“Trung tâm Phần mềm Edge Intel cung cấp các thành phần mạnh mẽ, bao gồm Edge Insights for Industrial, giúp thúc đẩy thực hiện điện toán Edge trong lĩnh vực công nghiệp. Edge Insights for Industrial có sẵn thông qua Trung tâm Phần mềm Edge sẽ đem đến các thành phần phần mềm nhiều tính năng để tạo điều kiện thuận lợi cho các tác vụ, từ thu thập dữ liệu và phân tích, robot cho đến kiểm tra thị giác máy. Các sản phẩm của Axiomtek hỗ trợ các nền tảng Intel® Core™, Intel® Xeon® và Celeron® và tận dụng thành phần và dịch vụ từ Trung tâm Phần mềm Intel Edge® giúp chúng tôi triển khai nhiều ứng dụng công nghiệp một cách hiệu quả."

-Albert Huang, CEO, Axiomtek

Khám phá các Bộ công cụ Sẵn sàng Đề nghị mời thầu (RFP) Internet Vạn Vật (IoT) của Intel® Được Phần mềm Intel® Edge Kích hoạt

Trung tâm Phần mềm Intel® Edge khiến cho việc tạo ra các Bộ công cụ Sẵn sàng Đề nghị mời thầu (RFP) Internet Vạn Vật (IoT) của Intel® và các Giải pháp Sẵn sàng Internet Vạn Vật (IoT) của Intel® trở nên dễ dàng hơn. Chúng là các dịch vụ chắc chắn và sẵn sàng về mặt thương mại để có thể triển khai. Hơn thế nữa, Trung tâm Phần mềm Intel® Edge sẽ có các khả năng và giải pháp từ hệ sinh thái cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn và giải pháp mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Khám phá các Bộ công cụ Sẵn sàng Đề nghị mời thầu (RFP) Internet Vạn Vật (IoT) của Intel® Được Phần mềm Intel® Edge Kích hoạt

Thiết bị được đề xuất tại Khu vực dành cho Nhà phát triển Intel®

Các dịch vụ phần mềm có sẵn thông qua Trung tâm Phần mềm Intel® Edge sẽ được tối ưu hóa cho danh mục giải pháp phần cứng mở rộng của Intel, cho phép bạn triển khai các giải pháp trên các nền tảng phần cứng mà mình lựa chọn. Danh mục đầu tư có thể mở rộng của chúng tôi cũng hỗ trợ một loạt các trường hợp sử dụng với sức mạnh và hiệu suất cần thiết để cho phép học sâu và suy luận ở edge.

Tìm các thiết bị được đề xuất cho Trung tâm Phần mềm Intel® Edge tại Khu vực dành cho Nhà phát triển Intel®

Cập nhật những thông tin mới nhất từ ​​Trung tâm phần mềm Intel® Edge

Luôn kết nối với các sản phẩm biên và AI mới nhất từ ​​Trung tâm phần mềm Intel® Edge trong đó bao gồm các tình huống sử dụng mới, cài đặt tham chiếu và tài nguyên đào tạo.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để giữ kết nối với các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để giữ kết nối với các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

2

Tham khảo https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/support/legal-disclaimers-and-optimization-notices.html​​ để biết thêm thông tin về những lựa chọn hiệu suất và tối ưu hóa đối với các sản phẩm phần mềm của Intel.