Intel® Data Center GPU Flex Series - Windows*

780185
11/21/2023

Giới thiệu

Gói này chứa Intel® Graphics Driver: 31.0.101.4830 Intel® Data Center GPU Flex 170 và Intel® Data Center GPU Flex 140.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10* (22H2), Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 344.3 MB
  • SHA1: DB4B3D5BBC7D0213061A62AFAD70BA7AC67BC9F4

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa PR7 phát hành Intel® Data Center GPU Flex Series Windows* đồ họa và thư viện công văn oneVPL cho các hệ điều hành sau

· Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2022 (22H2)

· Microsoft Windows 11*-64 - Cập nhật Tháng Chín 2022 (22H2)

· Máy chủ Microsoft Windows* 2019

· Máy chủ Microsoft Windows 2022

Nội dung đóng gói

Các tệp chính sau đây được bao gồm trong bản phân phối.

· Intel® Graphics Driver

· Trình cài đặt Intel® Graphics Driver

· Thư viện điều phối Intel® OneVPL

Cài đặt trình điều khiển

Danh sách kiểm tra trước khi cài đặt trình điều khiển:

1. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hệ thống của bạn hoặc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ hoặc tham khảo liên kết này để kiểm tra tính tương thích của hệ thống. https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/discrete-gpus/data-center-gpu/flex-series/system-availability.html

2. Bản phát hành trình điều khiển này yêu cầu cập nhật Chương trình cơ sở (IFWI) Intel® Data Center GPU Flex Series lên phiên bản mới nhất (Nếu bạn không chắc chắn - vui lòng tham khảo ý kiến của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hệ thống của bạn và yêu cầu các bước cần thiết để cập nhật chương trình cơ sở tương ứng)

a. Intel® Data Center GPU Flex 170 (ES_117)

b. Intel® Data Center GPU Flex 140 (ES_29)

3. Thẻ Intel® Data Center GPU Flex 170 hoặc 140 đã được cài đặt trong Nền tảng / Hệ thống máy chủ

4. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn ảo hóa để biết Intel® Data Center GPU Flex Series nếu bạn muốn thiết lập trình điều khiển này trên hệ điều hành khách.

Hạn chế đã biết

  • DXR 1.1 và các tính năng khác của DX12 Ultimate không được hỗ trợ trên Windows Server 2019 nhưng được bật trong bản phát hành trình điều khiển này. Chúng sẽ bị vô hiệu hóa trong các bản phát hành trong tương lai trên Windows Server 2019 và sẽ vẫn được bật trên Windows Server 2022. Nếu ứng dụng Windows Server 2019 của bạn sử dụng DXR, chúng tôi khuyên bạn nên tắt nó (hoặc) sử dụng đường dẫn DX11 để tránh mã không được hỗ trợ cho bản phát hành này.


Phản hồi và Hỗ trợ

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi để tiếp tục làm cho sản phẩm này tốt hơn. Vui lòng gửi phản hồi của bạn, bao gồm các yêu cầu về tính năng, thông qua các kênh hỗ trợ sản phẩm chính của Intel®.

Ghi chú:

1. Intel Labs tiến hành thử nghiệm độc lập các tựa game được hỗ trợ trên nền tảng Intel để đảm bảo khả năng chơi. Vui lòng tham khảo yêu cầu hệ thống của nhà xuất bản để đảm bảo tính tương thích với hệ thống của bạn.

2. Bất kỳ vấn đề đồ họa nào được tìm thấy khi sử dụng trình điều khiển đồ họa chung của Intel phải được báo cáo trực tiếp cho Intel. Khách hàng doanh nghiệp phải luôn sử dụng trình điều khiển OEM và báo cáo tất cả các vấn đề thông qua nhà cung cấp mà họ đã mua nền tảng và hỗ trợ.

3. Sản phẩm phù hợp với thông số kỹ thuật Vulkan* 1.3.


Tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Intel

Để biết thêm thông tin về Bộ xử lý Intel và Đồ họa Intel, vui lòng truy cập:

Dòng bộ xử lý Intel® Core™

Bộ xử lý Intel® Xeon®

Đồ họa Intel®

Intel® Data Center GPU Flex Series

Đồ họa Intel® Arc™

Chúng tôi không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ người dùng tốt hơn và đánh giá cao Phản hồi về bất kỳ vấn đề nào bạn phát hiện và đề xuất cho các bản phát hành trình điều khiển trong tương lai.

Nếu bạn gặp vấn đề cần gửi, hãy làm theo hướng dẫn tại đây Thông tin mức mặc định để báo cáo sự cố Đồ họa.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.