Trình điều khiển ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) dành cho Windows 10 dành cho Bộ® dụng cụ Intel® NUC - NUC6CAY

776562
4/12/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại tiêu dùng (CIR) cho Windows 10 cho Bộ® công cụ Intel® NUC - NUC6CAY

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.4 MB
  • SHA256: 29F715DA37A7360EA141E850B2555CE94A34AC7C4038017AA85E61E4BC2CB283

Mô tả chi tiết

Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tham khảo Thông báo Ngừng sản xuất NUC để biết thêm thông tin.

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại tiêu dùng (CIR) cho Windows® 10 &; cho Bộ dụng cụ Intel® NUC - NUC6CAY.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.