Đồ họa bộ xử lý Intel® thế hệ 7-10 - Windows*

776137
6/15/2023

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Đồ họa Intel 31.0.101.2125 cho Đồ họa Bộ xử lý Intel Core™ thế hệ thứ 7-10 và các bộ xử lý Intel® Atom®, Pentium® và Celeron® liên quan.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 11 Family*, Windows 10* (22H2), Windows 10* (21H2), Windows 10* (21H1), Windows 10* (20H2)
 • Kích thước: 309.4 MB
 • SHA1: 65EE37472B51DA14B94E6006F3504D1F313ABEFC

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Intel đã chuyển Đồ họa bộ xử lý Intel thế hệ thứ 6 - 10 và đồ họa bộ xử lý Intel Atom®, Pentium® và Celeron® liên quan sang mô hình hỗ trợ phần mềm cũ. Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật hỗ trợ này và các thay đổi bổ sung cho gói trình điều khiển, hãy xem Cập Nhật hỗ trợ trình điều khiển đồ họa cho đồ họa bộ xử lý Intel thế hệ thứ 10 và cũ hơn.

Cài đặt trình điều khiển đồ họa chung Intel này sẽ ghi đè lên trình điều khiển tùy chỉnh của nhà sản xuất máy tính (OEM) của bạn. Trình điều khiển OEM được lựa chọn cẩn thận và bao gồm các tính năng và giải pháp tùy chỉnh cho các vấn đề cụ thể của nền tảng. Trình điều khiển Intel chung cung cấp cho người dùng những cải tiến tính năng mới nhất và lớn nhất và sửa lỗi mà các OEM có thể chưa tùy chỉnh để giải quyết các nhu cầu cụ thể của nền tảng. Người dùng có thể kiểm tra các phiên bản OEM phù hợp tại các trang web OEM.

Bạn vẫn gặp lỗi ngăn cập nhật trình điều khiển? Nhìn vào đây để biết lý do tại sao và một giải pháp.

Bất kỳ vấn đề đồ họa nào được tìm thấy khi sử dụng trình điều khiển đồ họa chung của Intel phải được báo cáo trực tiếp cho Intel. Khách hàng doanh nghiệp phải luôn sử dụng trình điều khiển OEM và báo cáo tất cả các vấn đề thông qua nhà cung cấp mà họ đã mua nền tảng và hỗ trợ thông qua.

Tham khảo hệ điều hành:

 • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 (1809)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 2019 (1903)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2020 (20H2)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật Tháng Năm 2021 (21H1)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2021 (21H2)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2022 (22H2)
 • Microsoft Windows 11 * -64 - Cập nhật tháng 10 năm 2021 (21H2)
 • Microsoft Windows 11-64 - Cập nhật Tháng Chín 2022 (22H2)

Nền tảng (Hỗ trợ hệ điều hành)

 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Tên mã Kaby Lake) (1903-21H1)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Tên mã Kaby Lake-R, Coffee Lake, Whiskey Lake) (1903+)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 9 (Tên mã Coffee Lake-R) (1903+)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10 (Tên mã Comet Lake, Amber Lake, Ice Lake) (1903+)
 • Bộ xử lý Intel® Core™ với Công nghệ lai Intel® (Tên mã Lakefield) (1909+)
 • Họ bộ xử lý Intel® Atom®, Pentium® và Celeron® (Tên mã Apollo Lake, Elkhart Lake) (1809+)
 • Họ bộ xử lý Intel® Pentium® và Celeron® (Tên mã Gemini Lake, Jasper Lake) (1903-21H1, 1909+)

Ghi chú

 • Định dạng tự cài đặt (.exe) là phương pháp cài đặt dễ nhất và khuyến nghị của chúng tôi.

Xem Ghi chú Phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ và hơn thế nữa.

Giới thiệu về phần mềm và trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.