Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC8i7HVK & NUC8HNK

772318
2/27/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit & Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC8i7HVK & NUC8HNK

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 464 KB
  • SHA1: 25528FB92A8B7339806EA0B86139BE7030376479

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Bộ điều khiển Phân phối Nguồn USB Type C cho Windows® 10 64-bit & Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC8i7HVK & NUC8HNK

Lưu ý

Nếu bạn cần trợ giúp cài đặt trình điều khiển này, xem Cách cài đặt Trình điều khiển mà không có tệp .exe.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.