Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC7ixDN

769260
2/17/2023

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC7ixDN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 507.3 MB
  • SHA1: F391F4BF760BE806073EBC2B870216682D0C6BA5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Graphics DCH Driver cho Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC7ixDN.

Trình điều khiển DCH là gì? Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Xem Ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, v.v.

Hãy nhớ xem các gameplay.intel.com đề xuất cài đặt trò chơi dành cho nhiều game yêu thích khác trên máy tính của mình.

Bạn vẫn đang gặp phải lỗi ngăn cản cập nhật trình điều khiển? Hãy xem tại sao và một giải pháp.

Bất kỳ sự cố đồ họa nào được tìm thấy khi sử dụng trình điều khiển đồ họa chung của Intel phải được báo cáo trực tiếp cho Intel. Khách hàng doanh nghiệp nên luôn sử dụng trình điều khiển OEM và báo cáo tất cả các vấn đề thông qua nhà cung cấp mà họ đã mua nền tảng và hỗ trợ thông qua.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.