Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Bộ dụng cụ Intel NUC 12 Extreme - NUC12DCM / Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

768775
8/4/2023

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows 11 * cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM / Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 923 MB
  • SHA1: D5939F3E10A360017635803E9E973324C62C38BD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows 10 và Windows® 11* cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB.

Trình điều khiển DCH là gì? Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Xem Ghi chú Phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ và hơn thế nữa.

Hãy chắc chắn kiểm tra gameplay.intel.com, nơi bạn sẽ tìm thấy cài đặt trò chơi được đề xuất cho nhiều trò chơi PC yêu thích khác của bạn.

Bạn vẫn gặp lỗi ngăn cập nhật trình điều khiển? Nhìn vào đây để biết lý do tại sao và một giải pháp.

Bất kỳ vấn đề đồ họa nào được tìm thấy khi sử dụng trình điều khiển đồ họa chung của Intel phải được báo cáo trực tiếp cho Intel. Khách hàng doanh nghiệp phải luôn sử dụng trình điều khiển OEM và báo cáo tất cả các vấn đề thông qua nhà cung cấp mà họ đã mua nền tảng và hỗ trợ thông qua.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.