Intel® Data Center Diagnostic Tool dành cho Bộ xử lý Intel® Xeon® cho Windows*

766555
3/22/2024

Giới thiệu

Intel® Data Center Diagnostic Tool dành cho Bộ xử lý Intel® Xeon® cho Windows*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 17.2 MB
  • SHA256: 2ED28FDB35E3DC5EA0EC9FD9495B3E2F576D39850F2904EDD3E47B4F763CB072

Mô tả chi tiết

Mục đích

Phiên bản Intel Data Center Diagnostic Tool 603 là một ứng dụng có sẵn cho cả hai hệ điều hành Linux* và Windows*.

Bắt đầu từ phiên bản 558 , công cụ này có thể được cài đặt trên Windows* bằng trình cài đặt MSI được cung cấp và chạy trên bất kỳ phiên bản Windows* nào hiện đang được Microsoft hỗ trợ.

Vui lòng tham khảo thông tin phát hành Windows* Server để xác định phiên bản hệ thống Windows* Server nào hiện đang có sẵn và được hỗ trợ.

Để có phạm vi bảo hiểm tốt nhất, hãy chạy ứng dụng trong hệ thống gốc của máy chủ. Có thể chạy nó bên trong một container hoặc máy ảo nhưng lưu ý rằng một số chức năng có thể bị vô hiệu hóa.

Các bộ xử lý được hỗ trợ:

  • Bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng thế hệ thứ 5 (trước đây là Emerald Rapids)
  • Bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng thế hệ thứ 4 (trước đây là Sapphire Rapids)
  • Bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng thế hệ thứ 3 (trước đây là Ice Lake và Cooper Lake)
  • Bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng thế hệ thứ 2 (trước đây là Cascade Lake)
  • Bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng thế hệ thứ 1 (trước đây là Skylake)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E5 v4 (trước đây là Broadwell)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Xeon® E7 v4 (trước đây là Broadwell)

Lưu ý: Dành cho nhà phát triển: Intel đã bắt đầu Dự án Chẩn đoán Trung tâm Dữ liệu Mở, mở khung Chẩn đoán Trung tâm Dữ liệu của Intel và cung cấp các thử nghiệm chọn lọc. Điều này cung cấp cho các nhà phát triển một khung phát triển thử nghiệm nhất quán, mời gọi sự sáng tạo của cộng đồng Nguồn mở để tăng cường quản lý nhóm đám mây thông qua việc phát triển các màn hình thử nghiệm độc đáo và các giải pháp sáng tạo khác. Để biết thêm thông tin và truy cập vào khung và bài kiểm tra này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.