Intel® Data Center Diagnostic Tool hành cho Intel® Xeon® xử lý dành cho Windows

766555
1/20/2023

Giới thiệu

Intel® Data Center Diagnostic Tool hành cho Intel® Xeon® xử lý tối ưu dành cho Windows*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 9.3 MB
  • SHA1: C7CB0518E6A7746A3742CA13B1A6C2151EDE77A9

Mô tả chi tiết

Mục đích

Phiên bản Intel Data Center Diagnostic Tool là một ứng dụng có sẵn cho cả hệ điều hành Linux* và Windows*.

Bắt đầu từ phiên bản 558, công cụ có thể được cài đặt trên Windows* bằng cách sử dụng trình cài đặt MSI được cung cấp và chạy trên bất kỳ phiên bản Windows* nào hiện được Microsoft hỗ trợ.

Vui lòng tham khảo thông tin phát hành máy chủ Windows* để xác định phiên bản hệ thống Máy chủ Windows* nào hiện khả dụng và được hỗ trợ.

Để có phạm vi bảo hành tốt nhất, chạy ứng dụng trong hệ thống gốc của máy chủ. Có thể chạy nó bên trong vùng chứa hoặc máy ảo nhưng lưu ý rằng một số chức năng có thể bị vô hiệu hóa.

Bộ xử lý được hỗ trợ:

  • Bộ xử lý có khả Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 4 (trước đây là Sapphire Rapids)
  • Bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 3 (trước đây là Ice Lake và Cooper Lake)
  • Bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 2 (trước đây là Cascade Lake)
  • Bộ xử lý có khả Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 1 (trước đây là Skylake)
  • Intel® Xeon® xử lý dòng E5 v4 (trước đây là Broadwell)
  • Intel® Xeon® xử lý dòng E7 v4 (trước đây là Broadwell)

Lưu ý: Đối với các nhà phát triển: Intel bắt đầu Dự án Chẩn đoán Trung tâm Dữ liệu Mở, mở khung Chẩn đoán Trung tâm Dữ liệu của Intel và cung cấp các bài kiểm tra chọn lọc. Điều này cung cấp cho các nhà phát triển một khung phát triển thử nghiệm nhất quán mời sự sáng tạo của cộng đồng Nguồn mở để tăng cường quản lý đội tàu đám mây thông qua việc phát triển các màn hình thử nghiệm độc đáo và các giải pháp sáng tạo khác. Để biết thêm thông tin và truy cập vào khung và thử nghiệm này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.