Intel® Ethernet điều khiển mạng (LAN) cho các sản phẩm Intel® NUC8BE và NUC10FN cho Windows 11*

766308
1/18/2023

Giới thiệu

Gói này bao gồm Trình điều khiển Mạng Intel® (LAN) cho các sản phẩm Intel® NUC8BE và NUC10FN khi sử dụng Windows 11*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*
  • Kích thước: 350.5 KB
  • SHA1: 8A31C3ECEF5F58BB9F833BB8223F53E5CF5E6634

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này bao gồm các Bộ điều hợp Mạng Intel® (LAN) cho các Sản phẩm Intel® NUC8BE và NUC10FN khi sử dụng Windows 11*.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.