Intel® NUC Uniwill Service Driver cho Intel® NUC Software Studio cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

765240
3/7/2023

Giới thiệu

Cần có Intel® NUC Uniwill Service Driver để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio đều có đầy đủ chức năng khi được cài đặt trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*
  • Kích thước: 3.5 MB
  • SHA1: AE67094CBECC2B539EC173722C6F9738FBBF3CDB

Mô tả chi tiết

Cần có Intel® NUC Uniwill Service Driver để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio đều có đầy đủ chức năng khi được cài đặt trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPRC510 & LAPRC710

Hướng dẫn cài đặt Trình điều khiển Dịch vụ Uniwill Intel® NUC

  1. Tải xuống và giải nén tệp Uniwill_Service_Driver Intel-vX.X.X.zip.
  2. Nhấp chuột phải vào tệp Install-UniwillService.bat .
  3. Chọn, Chạy với tư cách quản trị viên.
  4. Chọn Có trên hộp thoại Kiểm soát Tài khoản Uswer.
  5. Tải xuống, Intel® NUC Software Studio cho ứng dụng Máy tính xách tay từ cửa hàng Windows.

Công nghệ Intel® NUC Software Studio cấp một giải pháp chung bằng cách kết hợp tất cả các tính năng phần mềm có sẵn trong Intel® NUC, Máy tính xách tay NUC và Bộ phận NUC.

Intel® NUC Software Studio có sẵn trên Microsoft Store.*

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cài đặt, hãy xem Hướng dẫn Sử dụng đính kèm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.