Trình điều khiển Intel Ethernet (LAN) cho Windows® 10 64-bit cho Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel®® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB

764223
4/25/2023

Giới thiệu

Gói này bao gồm Bộ điều hợp mạng Intel (LAN) cho Windows® 10 64-bit cho Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel®® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 942.9 KB
  • SHA1: 00418840ED06D9B4A657782FFAFC6100BE52062D

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này bao gồm Bộ điều hợp mạng Intel (LAN) cho Windows® 10 64-bit cho Intel NUC 11 Extreme Kits - NUC11BTM/Intel®® NUC 11 Extreme Compute Elements NUC11DBB.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.