Trình điều khiển Intel® Dynamic Load Balancer cho VMware ESXi*

757792
2/5/2024

Giới thiệu

Phần mềm này dành cho Bộ xử lý có thể mở rộng thế hệ thứ 4 (trước đây là Sapphire Rapids) và thế hệ thứ 5 (trước đây là Emerald Rapids) Intel® Xeon®(trước đây là ) (2710 DLB). Nó bao gồm các gói trình điều khiển để cho phép hỗ trợ ảo hóa thông qua VMware* Enhanced DirectPath I/O (được khuyến nghị từ VMware ESXi* 8.0U2 trở lên) và VMware DirectPath I/O (được khuyến nghị trước VMware ESXi 8.0U2).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 167.7 KB
  • SHA1: D10A9CF795E65B224786519F406FAE005B95529A
  • Kích thước: 180.2 KB
  • SHA1: 6F20B8727EBD9F6701FE61DB88DDD4369D25BEA4

Mô tả chi tiết

Intel® Dynamic Load Balancer (Intel® DLB) là một thiết bị PCIe cung cấp khả năng lên lịch các sự kiện được ưu tiên, cân bằng tải trên các lõi CPU cho phép giao tiếp giữa các lõi với lõi hiệu quả. Nó là một bộ tăng tốc phần cứng nằm bên trong các thiết bị Intel® Xeon® mới nhất do Intel cung cấp. Phần mềm này cho phép tăng tốc Intel® DLB trên VMware ESXi* hypervisor trong suốt Intel® Scalable I/O Virtualization (Intel® Scalable IOV) được hỗ trợ cùng với VMware Enhanced DirectPath I/O (Trình điều khiển nâng cao) và Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) được hỗ trợ cùng với VMware DirectPath I/O (Trình điều khiển không nâng cao). Sự kết hợp giữa công nghệ Intel và VMware cho phép tạo Thiết bị ảo từ một thiết bị vật lý Intel DLB duy nhất để hỗ trợ tăng tốc phần cứng cho nhiều Máy ảo (VM) khách.

Liên kết VMware:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.