Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini

757473
8/2/2023

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển công nghệ PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® Bluetooth® cho Intel® NUC sử dụng Windows 10 & Windows 11*.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 23.2 MB
  • SHA1: 03DEF57DCBF0E79996BD3EB46EA45000E1D7B69E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® cho trình điều khiển Bluetooth® bộ điều hợp Intel® Bluetooth được cài đặt trong Intel® NUC.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.