PL2303 USB to UART Controller Driver cho Windows 11 * cho Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG / Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

752064
11/8/2022

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển cho PL2303 USB to UART Controller for Windows 11* for Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11 Family*
  • Kích thước: 326.2 KB
  • SHA1: 1AFFE99481C162FC129C94D04D36A7A8EAB47219

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này cài đặt trình điều khiển cho PL2303 USB to UART Controller for Windows 11* cho Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB.

Mục đích của Bộ điều khiển USB to UART PL2303 là hỗ trợ âm thanh Realtek ALC4050 cho chức năng âm thanh bảng điều khiển phía trước.

Cách cài đặt

  1. Tải xuống và giải nén UART_PL203G-Win11-5.2.3.2.zip
  2. Nhấp chuột phải vào tệp plser_1.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.