Trình điều khiển video cho Windows*

7503
2/4/2010

Giới thiệu

Trình điều khiển bộ điều khiển video Windows * ATI * ES1000 (RN50)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2003 family*
  • Kích thước: 27.5 MB
  • SHA1: C1CAEBCAA280CD08B4F02994F7BD7D70867586EE

Mô tả chi tiết

Giải nén và chạy 'setup.exe'

*********************************************************
Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển
*********************************************************

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.