Công cụ loại bỏ lưu giữ hình ảnh cho các Máy tính xách tay Intel NUC sản phẩm

749803
10/24/2022

Giới thiệu

Công cụ này nên xóa mọi khả năng lưu giữ/dán hình ảnh Máy tính xách tay Intel NUC màn hình

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 336.2 KB
  • SHA1: 30D583DBA996C0324123E24A50822BF99269FDAB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này được thiết kế để xóa khả năng lưu giữ hình ảnh Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC gặp sự cố. Công cụ sẽ cần phải chạy bên trái ở chế độ toàn màn hình trong ít nhất 24 giờ. Có thể mất nhiều thời gian hơn 24 giờ để hình ảnh "bị kẹt" biến mất.

Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm để biết hướng dẫn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.