Công cụ xóa lưu giữ hình ảnh cho các sản phẩm máy tính xách tay Intel NUC

749803
10/24/2022

Giới thiệu

Công cụ này sẽ loại bỏ mọi lưu giữ / dính hình ảnh trên Màn hình máy tính xách tay Intel NUC

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 336.2 KB
  • SHA256: 32C1AE8FFAB5534989D3C4831A22C492A5E5111448996702A002653A149C73C6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này được thiết kế để loại bỏ lưu giữ hình ảnh trên bất kỳ Bộ máy tính xách tay Intel® NUC nào gặp sự cố. Công cụ sẽ cần được để chạy ở chế độ toàn màn hình trong ít nhất 24 giờ. Có thể mất hơn 24 giờ để hình ảnh "bị kẹt" biến mất.

Xem hướng dẫn sử dụng đi kèm để biết hướng dẫn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.