Intel® Arc™ Graphics Driver - Ubuntu*

747008
10/20/2022

Giới thiệu

Bản phát hành này cung cấp các bản cập nhật gói cho Ubuntu* 22.04 trên Đồ họa Intel® Arc™ A-Series.

Mô tả chi tiết

Có thể tìm thấy tài liệu và hướng dẫn để cài đặt, triển khai và cập nhật Intel software để cho phép khả năng GPU (GPGPU) đa năng cho phân phối hệ điều hành dựa trên Linux* cho Đồ họa Chuỗi Intel® Arc™ A-Series tại đây https://dgpu-docs.intel.com/installation-guides/ubuntu/ubuntu-jammy-arc.html.

Hỗ trợ Hệ Điều hành

  • Ubuntu* 22.04

Các sản phẩm được hỗ trợ

  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 11 (Tên mã Tiger Lake, Rocket Lake, Tiger Lake-H)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (Tên mã Alder Lake-S, Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U, Alder Lake-HX)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 13 (Tên mã Raptor Lake-S)
  • Dòng Đồ® họa Intel Arc™ (Mã hiệu Alchemist)

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.