Trình điều khiển đồ họa Intel® Arc™ - Ubuntu*

747008
11/2/2023

Giới thiệu

Bản phát hành này cung cấp các bản cập nhật gói cho Ubuntu* 23.04 &; 22.04 trên Đồ họa Intel® Arc™ A-Series.

Mô tả chi tiết

Bạn có thể tìm thấy tài liệu và hướng dẫn cài đặt, triển khai và cập nhật phần mềm Intel để kích hoạt khả năng GPU đa dụng (GPGPU) cho các bản phân phối hệ điều hành dựa trên Linux* cho Đồ họa Intel® Arc™ A-Series tại đây https://dgpu-docs.intel.com/driver/client/overview.html.

Hỗ trợ hệ điều hành

  • Ubuntu* 22.04
  • Ubuntu* 23.04

Sản phẩm được hỗ trợ

  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 (Tên mã Tiger Lake, Rocket Lake, Tiger Lake-H)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (Tên mã Alder Lake-S, Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U, Alder Lake-HX)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 (Tên mã Raptor Lake-S, Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H, Raptor Lake-P, Raptor Lake-U)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 14 (Tên mã Raptor Lake Refresh)
  • Intel® Arc™ Dòng đồ họa (Tên mã Alchemist)

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.