Intel® Arc Graphics Driver cho Windows 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN

744024
1/6/2023

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Arc Graphics Driver cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*
  • Kích thước: 1.2 GB
  • SHA1: F037EFEF8732770F075C71D1FC8E36763F966C4E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Intel® Arc Graphics Driver cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN.

Trình điều khiển DCH là gì? Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tham chiếu Hệ Điều hành:

  • Microsoft Windows 11*-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2021 (21H2)
  • Microsoft Windows 11*-64 (22H2)

Nền tảng (Hỗ trợ Hệ điều hành)

  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 (Tên mã Rocket Lake) (20H2+)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (Tên mã Alder Lake-S, Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U, Alder Lake-HX) (20H2 +)
  • Dòng® Đồ họa Intel Arc™ (Mã Alchemist) (20H2+)

Xem Ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, v.v.

Hãy nhớ xem các gameplay.intel.com đề xuất cài đặt trò chơi dành cho nhiều game yêu thích khác trên máy tính của mình.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển đồ họa này là một trình điều khiển đồ họa OEM đã được tùy chỉnh cho các sản phẩm Intel® NUC12SN. Trình điều khiển OEM được OEM sử dụng để bao gồm các tính năng và giải pháp tùy chỉnh cho các vấn đề cụ thể của nền tảng.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.