Trình điều khiển đồ họa Intel® Arc cho Windows 11 * cho Intel® NUC 12 Enthusiast Kit &; Mini PC - NUC12SN

744024
8/4/2023

Giới thiệu

Trình điều khiển đồ họa Intel® Arc cho Windows 11 * cho Intel® NUC 12 Enthusiast Kit &; Mini PC - NUC12SN

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*
  • Kích thước: 923 MB
  • SHA1: D5939F3E10A360017635803E9E973324C62C38BD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển đồ họa Intel® Arc cho Windows 11 * cho Intel® NUC 12 Enthusiast Kit &; Mini PC - NUC12SN.

Trình điều khiển DCH là gì? Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Nền tảng (Hỗ trợ hệ điều hành)

  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 (Tên mã Rocket Lake) (20H2+)
  • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 (Tên mã Alder Lake-S, Alder Lake-H, Alder Lake-P, Alder Lake-U, Alder Lake-HX) (20H2+)
  • Dòng đồ họa Intel® Arc™ (Tên mã Alchemist) (20H2+)

Xem Ghi chú Phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ và hơn thế nữa.

Hãy chắc chắn kiểm tra gameplay.intel.com, nơi bạn sẽ tìm thấy cài đặt trò chơi được đề xuất cho nhiều trò chơi PC yêu thích khác của bạn.

Giới thiệu về phần mềm và trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển đồ họa này là trình điều khiển đồ họa OEM đã được tùy chỉnh cho Sản phẩm Intel® NUC12SN. Trình điều khiển OEM được các OEM sử dụng để bao gồm các tính năng và giải pháp tùy chỉnh cho các vấn đề cụ thể của nền tảng.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.