Intel® Rapid Storage Technology điều khiển dành cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN

743985
2/1/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Rapid Storage Technology điều khiển cho Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC 12 Enthusiast & Máy tính mini - NUC12SN

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*
 • Kích thước: 3.7 MB
 • SHA1: 722FA3052CBF2171CE3E059435CEA948DE24B52E
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 1.6 MB
 • SHA1: B7B1A0E83C494AD66A442AC8D49A423225BFC8E9

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì ổ đĩa RAID và Optane
 • Intel® RST

Những tập tin để sử dụng?

 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT).
 • RST_F6Floppy.zip (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Lưu ý

Trước khi cài đặt trình điều khiển RST, hãy đảm bảo rằng VMD được bật trong BIOS

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.